Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời tập 1

Forever Love (One Hundred Years Old is Good)
Lượt xem: 284,826
Năm sản xuất: 2020
Cập nhật: 28 / 28 tập
Nam chính Tưởng Chính Hàn hầu như học dốt tất cả các bộ môn trên đời ngoại trừ môn tin học, lúc đầu cực kỳ căm ghét Hạ Lâm Hy, ghét lâu thành nghiện, nghiện rồi không bỏ được, quyết tâm cưới Hạ Lâm Hy về nhà để hành hạ cả đời.
Hướng Hàm Chi vai Hạ Lâm Hy
Nữ chính Hạ Lâm Hy một đời khổ luyện đứng nhất toàn trường chính là Học thần trong truyền thuyết được vạn người tín ngưỡng, về sau vì muốn tiêu diệt ác tặc Tưởng Chính Hàn mà không ngại dẫn lửa thiêu thân.
Viên Hạo vai Tần Việt
Nam phụ Tần Việt là một đại thần khẩu nghiệp của học đường về sau vì khẩu nghiệp mà thân vong, ứng với câu "sanh nghề tử nghiệp".
Dương Nguyệt vai Thời Oánh
Nữ phụ Thời Oánh cũng được xem là một hoa khôi tài sắc của học đường nhưng vì Tần Việt mà cam tâm làm bánh bèo, hỏi thế gian tình là chi mà khiến cho hoa khôi hóa bánh bèo.
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một LờiForever Love (One Hundred Years Old is Good) phim Trung Quốc Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời tập 1 Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời tập 28Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời mới nhất Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời Vietsub Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời HD