Tiên Cầu Đại Chiến

Soccer Killer
Lượt xem: 21,158
Thời lượng: 100 Phút

Phim Tiên Cầu Đại Chiến 2017 là một​ bộ phim kể về nhóm các nhân sĩ yêu nước thời nhà Tống dùng hình thức đá bóng để đối phó với thù trong giặc ngoài.

Tiên Cầu Đại ChiếnSoccer Killerphim Trung Quốc Tiên Cầu Đại Chiến Soccer Killer Trung Quốc HD Tiên Cầu Đại Chiến Vietsub Tiên Cầu Đại Chiến HD