Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận

THE FIRST MYTH CLASH OF GODS
Lượt xem: 29,256
Thời lượng: 88 phút
Vũ Vương phạt Trụ, Khương Tử Nha dẫn binh xông phá Đồng Quan, Thân Công Báo và Thông Thiên giáo chủ thông đồng với nhau, cùng dựng nên Vạn Tiên sát trận, có ý đồ diệt sạch quân đội nhà Chu và các thần tiên phản đối sự thống trị của Thương Trụ. Nhóm Dương Tiễn, Na Tra liều chết chống trả, cuối cùng đánh bại bè lũ Thân Công Báo và Thông Thiên giáo chủ, cứu muôn dân thiên hạ.
Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên TrậnTHE FIRST MYTH CLASH OF GODSphim Trung Quốc Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận THE FIRST MYTH CLASH OF GODS Trung Quốc HD Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận Vietsub Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận FHD