Giấc Mộng Tây Du 4: Phục Ma Ký

Da meng xi you 4 / Dream Journey 4: Biography of the Demon
Lượt xem: 3,986
Năm sản xuất: 2018
Thời lượng: 99 phút
Trên đường đi lấy kinh, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không xảy ra tranh chấp về vấn đề hàng phục yêu quái, Tôn Ngộ Không sử dụng di hình hoán ảnh đại pháp đem pháp lực của mình cho Đường Tăng, còn mình biến thành học thức uyên bác không hề có pháp lực. Di Hình Hoán Ảnh đại pháp chỉ hiệu quả trong 7 ngày, hai người lấy 7 ngày làm hạn định, chia nhau tới hàng phục bàn tơ động thất tiên và Bách Mục Ma Quân tại Hoàng Hoa Quan.


Giấc Mộng Tây Du 4: Phục Ma KýDa meng xi you 4 / Dream Journey 4: Biography of the Demonphim Trung Quốc Giấc Mộng Tây Du 4: Phục Ma Ký Da meng xi you 4 / Dream Journey 4: Biography of the Demon Trung Quốc HD Giấc Mộng Tây Du 4: Phục Ma Ký Viet-Engsub Giấc Mộng Tây Du 4: Phục Ma Ký FHD